IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kayseri’de Geçiş Dönemlerine ve Belirli Günlere Özgü Mutfak Kültürü
Title: The Cuisine Culture Of Kayseri On Transitional Period And Specific Days
Yazar(lar) : Kübra Şahinbaş
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 100 - 112Özet

Mutfak kültürü bir toplumun beslenme kültürünü ve alışkanlıklarını gösteren, yaşama biçimini yansıtan ve o topluma ait gelenek ve görenekleri içinde barından bir oluşumdur. Bundan dolayı mutfak kültürü sadece mutfak ile ilgili olan şeyleri içine almaz; o toplumun alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini de içine alarak tam bir kültür malzemesi haline gelir. Bu çalışmada Kayseri’de geçiş dönemlerinde (doğum, evlenme, ölüm), dinî bayramlarda, kutsal gün ve gecelerde, oturmalarda, hacı uğurlama-karşılama, asker uğurlama-karşılama ve sünnet düğünü gibi özel günlerde yapılan hazırlıklar, uygulamalar ve bunlara bağlı olarak oluşan mutfak kültürü tanıtılmaya çalışılacaktır. Çalışmada Kayseri mutfak kültürü halkbilimi açısından incelenmiştir. Kayseri mutfak kültürü, geçiş dönemlerinde ve belirli günlerdeki mutfak kültürü esas alınarak sınırlandırılmıştır. Çalışma oluşturulurken kaynak kişilerden bilgi alınmıştır. Kayseri mutfak kültürünü daha iyi yansıtması bakımından kaynak kişiler Kayseri’nin yerlilerinden ve ev hanımlarından seçilmiştir. Araştırmanın amacı Kayseri ilinin kültürüne, misafirine, mutfağına, gelenek ve göreneklerine verdiği önemin ortaya koyulması ve bu yolla Kayseri mutfak kültürünün Anadolu’daki yerinin tespit edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, mutfak, kültür, mutfak kültürü.

Abstract

The cuisine culture is a formation which shows eating culture and habits of society and which reflects the society’s lifestyles and has that society’s tranditions and customs. For this reason; cuisine culture does not only consist of the things inctuding cuisine, it also contains the society’s habits, customs, traditions and it becomes a cultural material. In this study, it has been tried to introduce preparations, applications and cuisine culture on transitional periods (birth, marriage, death), on religious holidays, on holy days and nights, sittings, on special days like seeing off and meeting pilgrimages and soldiers, sunnah wedding. In this study, Kayseri cuisine culture has been examined in terms of folklore. Kayseri cuisine culture has been limited with in transitional period and specific days while forming this study. Information has been taken from the resource people. In order to show the best part of Kayseri cuisine culture, resource people have been selected from the housewives and local people from Kayseri. The purpose of this research is to put forth the importance given to guests, cultures, cuisines, traditions and customs in Kayseri and by this way to determine the place of Kayseri kitchen cuisine in Anatolia.

Keywords :Kayseri, cuisine, culture, cuisine culture.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2