IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Yayın İlkeleri

 1. Dergimize Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir.
 2. Alanında özel bir öneme sahip olup farklı dillerde hazırlanan çalışmalar yayın kurulunun salt çoğunluğu tarafından kabul edilmek koşuluyla hakem onayına gönderilir.
 3. IJHE elektronik yayın yapan bir dergidir. Derginin tamamına veya makalelerin PDF şekline derginin internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Bu nedenle yazarlara ya da üçüncü kişilere derginin basılı hali gönderilmez.
 4. Yazıların her türlü bilimsel ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına sokulamaz. Dergiye yazı gönderen yazarlar bu durumu kabul ve ikrar ederler.
 5. IJHE, başka bir yerde yayınlanmış veya değerlendirmeye gönderilmiş çalışmaları kabul etmez. Derginin internet sistemine üye olan ve çalışmalarını yükleyen yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılır. Dergimiz bu konuda yazarların beyanına göre hareket etmekte olup
 6. Yazarlar gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır. Aksi durumun tespiti halinde her türlü hukuki, bilimsel ve etik sorumluluk yazarlara aittir.
 7. Dergi sistemine yüklenen çalışmalar değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir (Bkz. Hakem Değerlendirme Formları). İki hakemin onaylaması durumunda çalışma yayın sürecine alınır. İki hakemin ret vermesi durumunda çalışma yayınlanamaz. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun değerlendirmesine göre karar verilir.
 8. Hakem ataması ve hakemlerin çalışmaları, değerlendirme süreçleri gizli yürütülür. Hangi çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiği yalnızca derginin yayın kurulu ve editörler tarafından bilinir ve bu konuda yazarlara bilgi verilmez.
 9. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar için düzeltme talep edebilirler. Düzeltmeler büyük veya küçük ölçekli olabilir. Düzeltmeler için yazarlara iki hak tanınır. Her iki hak için de azami düzeltme süresi 15’er gündür. Azami düzeltme süresi içinde düzeltmeleri tamamlanmayan çalışmalar ret edilir.
 10. Daha önce tez, sunum, bildiri, poster vb. şekilde herhangi bir yerde yayınlanmış çalışmalar makaleye dönüştürülmüş ve dergi sistemine yüklenmiş ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin ilk sayfasında dipnot ile belirtilmelidir. Bu duruma uymayan yazarlar ‘etik ihlal’ yapmış sayılırlar ve bu konuda dergimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 11. Dergi sistemine yüklenen çalışmaların her türlü telif hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş olur. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Yayınlanan çalışmalar için yazarlara herhangi bir ad altında ücret ödenmez.
 12. Dergi sistemine yüklenen çalışmaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda azami gayret gösterilir. Çalışmalar sisteme yüklendikten sonra ortalama 10 hafta içerisinde yayına kabul edilip edilmedikleri hakkında yazarlara sistem üzerinden bilgi verilir. Yazarlar bu sürenin bitmesini beklemeden çalışmalarını geri çekemezler.
 13. Birden çok yazarlı çalışmalarda dergimiz çalışmayı sisteme yükleyen yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve bu yazar dışındaki kişilere bilgi vermez.
 14. IJHE yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanır. Bu durum derginin yayın sistemine, hakem değerlendirmelerine ve teknik nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yayın zamanında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle dergimiz herhangi bir sorumluluk altında tutulamaz.
 15. Yazım dili Türkçe olan çalışmalarda 700 – 1500 kelime aralığında İngilizce geniş özet istenir. Geniş İngilizce özet içinde çalışmanın türüne göre amaç, kapsam, kısa literatür bilgisi, yöntem, bulgular ve sonuç yer almalıdır.
 16. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen araştırmalarda etik kurul onayı sunulmalıdır.
 17. IJHE, dergi sistemine yüklenen ve yayın için gönderilen her türlü çalışmayı doğrudan yayınlama, yayın için sıraya alma, düzeltildikten sonra yayın sürecine alma veya reddetme hakkına sahiptir. Yazarlar bu hususu bilir ve peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda dergiyi baskı altına alacak herhangi bir girişimde bulunamazlar ve herhangi bir hak talep edemezler.
 18. Intihal taraması politikamız vardır.
© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2