IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Yazım Kuralları

IJHE Makale Sistemine yüklenen tüm Türkçe makaleler Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Güncel Türkçe Sözlük ve İmla Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazım biçimi aşağıdaki bölüm sıralanışına ve belirtilen teknik özelliklere göre yapılmalıdır.

Başlık: Konuyu özetleyen, en fazla 12 kelime, Times New Roman, 14 punto, kalın, ortalı, yalnızca ilk harfler büyük olmalıdır.

Yazar/yazarlar bilgileri: Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi makale şablonu üzerinde (isim, kurum, vb.) yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra alan editörü tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için dosya gönderildiğinde şu şartlara dikkat edilmelidir: Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Özet/Abstract: Makalenin geneli hakkında fikir vermesi gereken Türkçe ve İngilizce özetin yazılması gerekmektedir. Uzunluğu en az 150 en fazla 250 kelime aralığında olmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özet kapsamında çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler/Key Words: Makalede en az 3 en fazla 7 adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler/Key Words “Times New Roman” yazı tipi ve “10 punto” büyüklüğünde olmalıdır.

Ana Bölümler: “Times New Roman” yazı tipinde, “12 punto” büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

Giriş: Çalışmanın amacı, önemi, kavramsal – kuramsal çerçevesi ve çalışmanın geneli hakkında bilgiler içerir.

Yöntem: Çalışmada esas alınan yöntem ve izlenen süreç hakkında bilgiler içerir.

Bulgular: Çalışmada elde edilen verilerin ve bulguların anlatıldığı ana bölümdür. 

Sonuç: Bulgulardan ulaşılan sonuçların aktarıldığı bölümdür.

Tartışma: Konu ile ilgili yapılan başka çalışmalara ve varsa konu ile ilgili literatürdeki tartışmalara değinilen bölümdür.

Öneriler: Elde edilen sonuçlar ve yapılan tartışmadan hareketle geliştirilen önerilerin sıralandığı bölümdür.

Not: Ana bölümlerin düzenleniş biçimi çalışmanın alanına ve türüne göre (teorik, uygulamalı vb.) farklılık arz edebilir ancak yöntem, tartışma ve öneriler bölümleri uygulamalı (ampirik) çalışmalar için zorunludur.

 • Kaynak Gösterimi:

Gerek metin içi kaynak gösteriminde gerekse kaynakça bölümünde APA 6 stili kullanılır.

 

Metin İçi Referans Gösterimi

 • Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa yazarın Soyadı, yıl yazmak yeterlidir.

Örnek: Yavuz, 2013

 • Belirli bir sayfadan alıntı yapılmışsa, (Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72) şeklinde yazılır (Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13).
 • Atıfların parantez içinde sıralanmasında alfabetik dizilim olmalıdır.

Örnek: (Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

 • Aynı yazarın aynı tarihli çalışmaları; Turgut, 2009a ve Turgut 2009b şeklinde gösterilmelidir.
 • Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk kullanımda tüm yazarlar yazılırken sonraki kullanımlarda sadece ilk yazarın belirtilmesi yeterlidir. Örnek: İlk kullanımda (Kejanlıoğlu, Adaklı ve Çelenk, 2004) sonraki kullanımlarda (Kejanlıoğlu vd., 2004) şeklinde yazılabilir.
 • Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır.

Örnek: (Abisel vd., 2005).

 • Aktarılan kaynak; bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki şu şekilde gösterilir;

Örnek: (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009) kaynakçada tüm bilgileri ile yer alırken Zizek kaynakçada yer almaz.

 • Kısaltmalar metin içinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımda alınmaz.

Örnek: Metin içindeki ilk atıf Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2012) şeklinde gösterilirken, parantez içi ilk atıfta (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2012) şeklinde gösterilir.

 • Çok gerekli olmadıkça dipnot kullanılmamalıdır. Zorunlu olarak hallerde ise şu şekilde kullanılmalıdır: (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
 • Doğrudan alıntılar “” içinde yazılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar “” işareti kullanmadan ayrı bir paragraf şeklinde, bir satır içeriden ve 10 punto şeklinde yazılmalıdır.

Kaynakça Yazımı

 • Digital Object Identifier (DOI) numarası olan dergiler;

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 • DOI numarası olan dergilerde yedi yazardan fazla olduğunda;

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:1 0.1 080/1462220041 0001676305

 • DOI numarası olmayan dergilerde; URL numaraları yazılır;

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journalof Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

 • Elektronik makalelerde DOI numarası verilir;

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in
companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online
publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141.
Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağa erişilebilecek URL numarası verilir.

 • Magazin makaleleri;

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being: Occupational health psychologists convene to share their research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5). 26-29.

 • Elektronik magazin makaleleri;

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/

 • Derginin özel konu ya da sayısındaki makaleler;

Haney, C, & Wiener, R. L (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States
[Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law, 10(4).
Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet
[Special section]. Developmental Psychology, 42, 391-458.

 • Dergiden tek yazarlı makale;

Belk, R. (2014). Sharingversuspseudo-sharing in Web 2.0. The Anthropogist. 18(1), 7-23.

 • Yazarı belli olmayan editör yazısı;

Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 • Basılı kitap;

Soyad, A. (Yayın yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayınevi
Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

 • Editörlü kitap;

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

 • Editörlü kitapta bölüm;

Author, A A, & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

 • Basılı kitabın elektronik versiyonu;

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen
dream. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete
psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from http://books.google.com/books Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

 • Sadece elektronik basılı kitap;

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I D~ 135.

 • Birden çok baskısı olan kitap;

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4.Baskı). New York: Longman.

 • Türkçeye çevrilmiş eser;

Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık) Ankara: TPD.

 • Teknik ve araştırma raporları;

Yazar soyadı, A. (Yıl). Çalışma başlığı (Rapor No. xxx). Yer: Yayınevi.

Kessy, S. S. A.. & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz /documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf

 • Sempozyum ve kongreler;

Yazarın Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da posterin başlığı. Sempozyumun adı, Sempozyumun yapıldığı yer.

Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerini utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 • Özeti online olarak edinilmiş toplantı sunumu;

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

 • Online düzenli yayımlanan proceeding;

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

 • Kitap şeklinde yayımlanan proceeding;

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9.

 • Yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri;

Yazar soyadı, A. A. (1978). Yüksek lisans ya da doktora tez başlığı (Yayımlanmamış yüksek lisans ya da doktora tezi). Üniversitesinin adı, Yer.

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Yayımlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • İnternetten alınan kaynak;

Messinis, D. (2014). PopeVisitsTurkey.http://www.cbsnews.com/pictures/pope-visits-turkey/, adresinden 24 Ekim 2013 tarihinde alınmıştır.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2